از گذشته تا ادامه

آدم است دیگر، گاهی دلش می خواد بنویسد

از گذشته تا ادامه

آدم است دیگر، گاهی دلش می خواد بنویسد

نه به خاطر دارم چگونه از یکدیگر خداحافظی کردیم، نه این که چگونه در نور چراغی که روی سقف می درخشید و در سکوتی که روحم را می خراشید، تنها ماندم.

۲ مطلب در آبان ۱۳۹۳ ثبت شده است

توبه!

۲۸
آبان


توبه گرگ مرگ است.


توبه گرگ مرگ است!


توبه گرگ مرگ است؟

  • مسعود رستمی

محرم

۰۴
آبان


باز هم محرم و هیئت، خدارو شکر


پ ن: المنت لله که دلم افتاده زیر قدمت...


  • مسعود رستمی